logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ธอส. เตือน เฟสบุ๊กเพจปลอม ใช้โลโก้ธนาคาร ลวงปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

04 กรกฎาคม 2566

ธอส.เตือนภัย มิจฉาชีพ แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ธนาคาร ไปใช้ในเฟสบุ๊กเพจปลอม ตั้งชื่อ “GH BANK” หลอกปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมเอาผิดทางกฎหมาย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งเตือนภัย ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้ใน เฟสบุ๊กเพจพร้อมตั้งชื่อ “GH BANK” รวมถึงแอบอ้างใช้คำว่า ธอส. เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านออนไลน์ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอยืนยันว่า ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟสบุ๊กเพจดังกล่าว โดยธนาคารมีเฟสบุ๊กเพจอย่างเป็นทางการในนาม “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” เท่านั้น 

 

ซึ่ง ธอส.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลของเฟสบุ๊กเพจดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถติดตามได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์