จัดอันดับประเทศสงบสุขที่สุดประจำปี

วันที่ 06 พ.ย. 2559 เวลา 14:37 น.
จัดอันดับประเทศสงบสุขที่สุดประจำปี
ไอซ์แลนด์ติดอันดับประเทศสงบสุขที่สุดอีกปี ส่วนซีเรียรั้งอันดับสุดท้าย ด้านไทยติดอันดับที่ 125 มีความสงบสุขปานกลาง

รายงานใหม่ Global Peace Index เหตุความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความไม่สงบจากภัยก่อการร้ายส่งผลให้ปี 2559 นี้มีภาพรวมความสงบสุขน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

Global Peace Index ได้รวบรวมการจัดอันดับประเทศที่สงบสุขมากที่สุด และน้อยที่สุดประจำปี จากทั้งหมด 162 ปะเทศในโลก

ผลการจัดอันดับ 10 ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความสงบสุขที่สุุดจากการวัดผลทางเศรษฐกิจได้แก่ ประเทศบอตสวานา ในแอฟริกาใต้, ชิลี, คอสตาริกา ในอเมริกากลาง, ญี่ปุ่น, มอริเชียส ในแอฟริกาตะวันออก, ปานามา, กาตาร์, สวิสเซอร์แลนด์, อุรุกวัย และเวียดนาม

การสำรวจ และจัดอันดับครั้งนี้ได้รวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทั่วโลกเอาไว้ด้วย ในปีที่แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นประมาณมูลค่าอยู่ที่ 13.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

และหากแบ่งเป็นสัดส่วนแล้ว ทวีปยุโรปถือว่ามีจำนวนประเทศที่สงบสุขมากที่สุดในโลก ซึ่งใน 11 ประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศสงบสุขนั้น มีประเทศจากยุโรปถึง 8 ประเทศที่ได้อยู่ในอันดับสงบสุขมาก ได้แก่ ไอซ์แลนด์, เดนมาร์ก, ออสเตรีย, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเช็ก, สวิสเซอร์แลนด์, สโลวาเนีย และฟินแลนด์

ด้านในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์สงบสุขมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ตามมาด้วยมาเลเซีย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 125 มีความสงบสุขปานกลาง

เป็นอีกปีที่ไอซ์แลนด์ติดอันดับประเทศที่สงบสุขมากที่สุดของโลก ในขณะที่ประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมากที่สุดคือซีเรีย ตามมาด้วยซูดานใต้, อิรัก, อัฟกานิสถาน, โซมาเลีย และเยเมน