เลขายูเอ็นวอนไทยเลือกตั้งเลี่ยงความรุนแรง

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 เวลา 09:06 น.
เลขายูเอ็นวอนไทยเลือกตั้งเลี่ยงความรุนแรง
เลขาธิการยูเอ็น หวัง เลือกตั้งในไทย เป็นประชาธิปไตย ยุติธรรมวอนทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความรุนแรง  ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน

นายบัน คี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในประเทศไทยหลีกเลี่ยงความรุนแรงในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้

นายบัน กล่าวว่า เขาหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างสงบ ยุติธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและเพื่อให้เกิดการปรองดองในประเทศ

"เขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความรุนแรงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง และยอมรับการตัดสินใจของประชาชนที่ไปเลือกตั้ง" แถลงการณ์ระบุ