พบสิ่งมีชีวิตใหม่กว่า 200 สายพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 17:40 น.
พบสิ่งมีชีวิตใหม่กว่า 200 สายพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขง
WWF พบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 224 ชนิดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง

เอเอฟพีและรอยเตอร์สอ้างรายงานจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 224 ชนิดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงในปี 2020 แม้ว่าจะมีภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดต้นไม้

โดยรวมแล้วมีการค้นพบพืชและสัตว์ 224 สายพันธุ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งครอบคลุมประเทศไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การค้นพบครั้งนี้รวมถึงจิ้งจกนิ้วยาวสายพันธุ์ใหม่ (rock gecko) ในประเทศไทย ต้นหม่อนพันธุ์ใหม่ในเวียดนาม และกบหัวโตในเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของธรรมชาติในการเอาชีวิตรอดในระบบนิเวศที่ถูกทำลายและเสื่อมโทรม

ลิงโพพา แลงเกอร์ (Popa langur) ซึ่งตั้งชื่อตามภูเขาไฟ Mount Popa ในภาคกลางของเมียนมา ซึ่งคาดว่าจะ เหลืออยู่เพียง 200 ถึง 250 ตัว เนื่องจากถูกคุกคามจากการล่าสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สูญเสียที่อยู่อาศัย (WWF / AFP)

กบ Ky Quan San ในเวียดนามอาศัยอยู่บนยอดเขาระดับความสูงมากกว่า 2,000 เมตร (WWF / AFP)

งู Pareas geminatus ในล่องแจ้ง ไชยสมบูรณ์ ประเทศลาว (WWF / AFP)

ตุ๊กแก Cyrtodactylus phnomchiensis ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (WWF / AFP)

Capparis macrantha ในเขตอนุรักษ์แห่งชาตินามกะดิง บอลิคำไซ ทางตอนกลางของประเทศลาว (WWF / AFP)

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีภูมิประเทศตั้งแต่ป่าไปจนถึงถูเขาและหินปูนทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่น่าประทับใจ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์

WWF กล่าวว่านับตั้งแต่ปี 1997 มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 3,000 ชนิด แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาระบบนิเวศที่เปราะบางของภูมิภาคนี้

Photo by Handout / WWF / AFP