สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 18:09 น.
สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรมทั้งสองมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจจำนวนมาก ทั้งผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเวียดนาม และภาคเอกชนไทยและเวียดนาม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เวียดนาม เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่องาน Thailand – Viet Nam Gala Night: 45 Years of Friendship เนื่องในโอกาสครบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม ณ โรงอุปรากร Hanoi Opera House

กิจกรรมทั้งสองมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจจำนวนมาก ทั้งผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเวียดนาม เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในกรุงฮานอย และภาคเอกชนไทยและเวียดนาม