เตือนอีก 20 ปีธารน้ำแข็งในแอฟริกาจะละลายหมด น้ำท่วมจะทวีความรุนแรง

วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:45 น.
เตือนอีก 20 ปีธารน้ำแข็งในแอฟริกาจะละลายหมด น้ำท่วมจะทวีความรุนแรง
ภูเขาน้ำแข็ง 3 แห่งสุดท้ายในแอฟริกาอาจละลายหายไปภายใน 2 ทศวรรษ ผู้คนนับพันล้านต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติ (UN) เตือนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะนี้กำลังจะทำให้ภูเขาน้ำแข็ง 3 แห่งสุดท้ายในแอฟริกาละลายหายไปภายใน 20 ปีข้างหน้า

รายงานจาก WMO ชี้ว่าการหดตัวอย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะละลายหายไปในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นสัญญาณของภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่ไม่อาจย้อนกลับได้

นอกจากนี้ยังคาดว่าภายในปี 2030 จะมีผู้คนมากถึง 118 ล้านคนต้องเผชิญกับน้ำท่วม ภัยแล้ง หรืออุณหภูมิที่ร้อนระอุมากยิ่งขึ้น และอาจทำให้เศรษฐกิจของทวีปหดตัวลงถึง 3% ตลอดจนเผชิญกับความยากไร้หากไม่มีมาตรการรับมือที่เพียงพอ

รายงานได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านภูมิอากาศในแอฟริกา โดยระบุว่าในปีที่แล้วแอฟริกาเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภัยพิบัติทางสภาพอากาศ อาทิ น้ำท่วม และภัยแล้ง เพิ่มความถี่และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

โดบในปีที่แล้วนอกเหนือจากความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทวีปที่ต้องพึ่งพาการเกษตรอย่างหนักแล้ว ยังมีน้ำท่วมอย่างกว้างขวางในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตก นอกจากนี้ในปี 2020 มีผู้คนประมาณ 1,200 ล้านคนต้องพลัดถิ่นเนื่องจากพายุและน้ำท่วม

ขณะที่ชาติต่างๆ ในแอฟริกามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันไม่ถึง 4% ของก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก แต่ประชากรกว่าพันล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วม ภัยแล้ง ที่รุนแรงและยาวนานขึ้น รวมถึงอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เดวิด บีสลีย์ หัวหน้าโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ กล่าวว่า ทวีปแอปริกาคือพื้นที่ที่ไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แต่ตอนนี้พวกเขาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด

Photo by Matthieu RONDEL / AFP