อังกฤษเตือนโควิดสายพันธุ์ต่อไปอาจคร่าชีวิตคน 1 ใน 3  

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
อังกฤษเตือนโควิดสายพันธุ์ต่อไปอาจคร่าชีวิตคน 1 ใน 3  
อังกฤษเตือน Covid-19 สายพันธุ์ต่อไปอาจร้ายแรงเท่าโรคเมอร์สที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 35%

กลุ่มที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลอังกฤษ (SAGE) เตือนว่า สายพันธุ์ของ Covid-19 ในอนาคตอาจมีความร้ายแรงเท่าโรคเมอร์ส (MERS) ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 1 ใน 3 หรือราว 35% ซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่เกินจริง

กลุ่มที่ปรึกษายังระบุอีกว่า โอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์ยิ่งสูงขึ้นเมื่อมันแพร่กระจายไปทั่วเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในอังกฤษ และข้อเสียของการระดมฉีดวัคซีนของอังกฤษคือ ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นของอังกฤษอาจช่วยเร่งปฏิกิริยาการกลายพันธุ์ของ Covid-19 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังเตือนว่า สายพันธ์กลายพันธุ์แบบซูเปอร์ (super mutant variant) อาจเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และอาจเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนที่เกิดขึ้นจากสายพันธุ์เบตาที่พบครั้งแรกในแอฟริกาซึ่งลดประสิทธิภาพวัคซีนผนวกรวมกับสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายอย่างอัลฟาที่พบครั้งแรกในอังกฤษ หรือเดลตาที่พบครั้งแรกในอินเดีย

การรวมตัวกันเช่นนี้อาจก่อให้เกิดสายพันธุ์ที่เพิ่มอัตราการป่วยและการเสียชีวิต

ทีม SAGE ยอมรับว่า วัคซีนยังคงมีประสิทธิภาพ นอกเสียจากจะมีสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่ลดประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนักของวัคซีน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าไม่น่าเกิดขึ้น