ความสุขคนไทยหดหาย วิจัยยูเอ็นชี้คะแนนไทยลดช่วงโควิด

วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 19:30 น.
ความสุขคนไทยหดหาย วิจัยยูเอ็นชี้คะแนนไทยลดช่วงโควิด
คะแนนความสุขของคนไทยในช่วง Covid-19 ลดลงจากปี 2017-2019

องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยรายงานความสุขโลก (World Happiness Report) โดยในปีนี้คะแนนความสุขเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 5.885 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในอันดับที่ 48 ลดลงจากปี 2017-2019 ที่ได้ 5.999 คะแนน ในอันดับที่ 44

ขณะที่ฟินแลนด์ยังครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดได้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตามด้วยเดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปทั้งหมด

ส่วนนิวซีแลนด์ตกลงมา 1 อันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 9 แต่ยังคงเป็นประเทศนอกยุโรปประเทศเดียวที่ติดอันอับ 1 ใน 10 ด้านสหราชอาณาจักรตกจากอันดับ 13 มาอยู่อันดับที่ 17 และสหรัฐตกลง 1 อันดับมาอยู่ที่ 19

ส่วนประเทศแถบแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท บอตสวานา รวันดา ซิมบับเว อยู่ท้ายตาราง ขณะที่อัฟกานิสถานคือประเทศที่ไม่มีความสุขที่สุดในปีนี้

ผู้วิจัยระบุว่า ที่น่าประหลาดใจคือ คะแนนการมีสุขภาวะที่ดี (well-being) โดยเฉลี่ยไม่ลดลงเมื่อวัดจากการประเมินชีวิตของตัวเองของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคำอธิบายที่เป็นไปได้คือ ผู้คนมองว่า Covid-19 เป็นเรื่องทั่วไปและเป็นภัยคุกคามภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมและความเห็นอกเห็นใจที่มีให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

อย่างไรก็ดี ตำแหน่งแชมป์ของฟินแลนด์มักจะทำให้หลายคนแปลกใจ เนื่องจากชาวฟินแลนด์มักจะไม่แสดงออกว่าตัวเองมีความสุข แต่กลับให้ความสำคัญกับความสงบและสันโดด อีกทั้งก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูหนาวอันยาวนานและอึมครึมของฟินแลนด์เป็นช่วงที่มีอัตราการฆ่าตัวตายและติดแอลกอฮอล์สูงที่สุด แต่การจัดการด้านสาธารณสุขตลอด 10 ปีที่ผ่านมาช่วยลดอัตราดังกล่าวลงกว่าครึ่ง

ปัจจุบันนี้ ชาวฟินแลนด์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีบริการสาธารณะที่ดี ทั้งยังมีอัตราความยากจนและความเหลื่อมล้ำต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD

ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลจากสำนักโพล Gallup ซึ่งให้ประชาชนใน 149 ประเทศให้คะแนนความสุขของตัวเอง รวมทั้งคำนวณคะแนนจากจีดีพี การสนับสนุนทางสังคม อายุขัยเฉลี่ย เสรีภาพในการใช้ชีวิต ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และระดับการคอร์รัปชั่น โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0-10