โลกเสี่ยงเจอ ‘หายนะทางศีลธรรม’ หากจน-รวยได้วัคซีนไม่เท่าเทียม

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:30 น.
โลกเสี่ยงเจอ ‘หายนะทางศีลธรรม’ หากจน-รวยได้วัคซีนไม่เท่าเทียม
อนามัยโลกเตือนวัคซีนชาตินิยมทำโลกเสี่ยงเจอหายนะทางศีลธรรม

เทดรอส อัดฮานาม กรีเบเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวเปิดประชุมบิร์ดผู้บริหาร WHO ว่า โลกเสี่ยงตกอยู่ในวิกฤตความล้มเหลวทางศีลธรรม หากประเทศร่ำรวยพากันกักตุนวัคซีน Covid-19 ในขณะที่ประเทศยากจนไม่มีวัคซีน

“ผมต้องพูดตรงๆ โลกเสี่ยงตกอยู่ในวิกฤตความล้มเหลวทางศีลธรรม โดยชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกต้องรับผลกรรมจากความล้มเหลวนี้”

ปีที่แล้วมีการทำสัญญาซื้อขายวัคซีน 44 สัญญา และในปีนี้อีกอย่างน้อย 12 สัญญา

เทดรอสระบุว่ามีการฉีดวัคซีนมากกว่า 39 ล้านโดสในประเทศร่ำรวย 49 ประเทศ ในขณะที่มีเพียง 25 โดสเท่านั้นที่ฉีดในประเทศยากจน

ผู้อำนวยการ WHO ยังกล่าวอีกว่า วัคซีนชาตินิยมนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการแจกจ่ายวัคซีนของโครงการ COVAX ของ WHO และนำมาสู่สถานการณ์ที่ COVAX ไม่ต้องการให้เกิด อาทิ การกักตุนวัคซีน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการกระทำเหล่านี้จะทำให้ไวรัสระบาดนานยิ่งขึ้น

เทดรอสยังตำหนิผู้ผลิตวัคซีนที่เดินหน้าขออนุมัติการใช้วัคซีนในประเทศร่ำรวยแทนที่จะส่งข้อมูลให้กับองค์การอนามัยโลกเพื่ออนุมัติให้ใช้วัคซีนในวงกว้าง