เผยผลขั้นสุดท้าย 'CoronaVac' ของจีนต้านโควิดได้ 50.4%

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 10:20 น.
เผยผลขั้นสุดท้าย 'CoronaVac' ของจีนต้านโควิดได้ 50.4%
บราซิลเผยผลการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายพบว่าวัคซีน CoronaVac มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 50.38%

เมื่อวันที่ 13 มกราคม บลูมเบิร์กรายงานว่าวัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของจีนที่พัฒนาร่วมกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech Ltd) มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสโคโรนา 50.38%

ซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการอนุมัติใช้วัคซีนเล็กน้อย แต่ก็ต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีประสิทธิภาพถึง 78%

ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของบราซิลและองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วัคซีนมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะสามารถอนุมัติใช้วัคซีนได้

โดยเจ้าหน้าที่และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยบูตันตันจากบราซิลอธิบายว่าได้แบ่งประเภทของผู้ป่วยไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ, แสดงอาการน้อยมาก, แสดงอาการน้อย, อาการปานกลาง 2 ระดับ และอาการหนัก ซึ่งผู้ป่วย 2 ประเภทแรกยังไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์

โดยตัวเลข 78% ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนคำนวณจากกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการน้อย ปานกลาง และอาการหนัก แต่เมื่อรวมกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการน้อยมากเข้าไปด้วยส่งผลให้ตัวเลขลดลงเหลือเพียง 50.38%

อย่างไรก็ตาม ริคาร์โด ปาลาซิออส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบูตันตันยืนยันว่าวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรค และเหตุที่ประสิทธิภาพวัคซีนออกมาต่ำเป็นเพราะการให้วัคซีน 2 โดสห่างกันในช่วงเวลาสั้นๆ

รวมถึงการรวมจำนวนผู้ป่วยที่แสดงอาการน้อยมากเข้าไปคำนวณด้วยจึงส่งผลต่อตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนในการทดลองขั้นสุดท้าย

Photo by NELSON ALMEIDA / AFP