ฮ่องกง-สิงคโปร์ จับมือเปิดทราเวลบับเบิลเจ้าแรกของโลก

วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 11:44 น.
ฮ่องกง-สิงคโปร์ จับมือเปิดทราเวลบับเบิลเจ้าแรกของโลก
ฮ่องกงและสิงคโปร์จ่อจับคู่ท่องเที่ยว 22 พ.ย. นี้

ฮ่องกงและสิงคโปร์จะเริ่มจับคู่ท่องเที่ยวหรือทราเวลบับเบิล ในวันที่ 22 พ.ย. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกครั้งหลังประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดพรมแดนอีกครั้งก่อนที่จะมีวัคซีนออกสู่ท้องตลาด

ออง เย คุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์กล่าวว่า ข้อตกลงทราเวลบับเบิลนี้เป็นข้อตกลงแรกของโลกซึ่งอาจเป็นแม่แบบให้กับประเทศอื่นๆ ได้หากประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูสนามบินชางงีและสิงคโปร์แอร์ไลน์

โดยจะมีหลายเที่ยวบินจากสิงคโปร์แอร์ไลน์ และคาเธ่ย์แปซิฟิค ซึงเปิดเที่ยวบินขาเข้าทั้งสองฝ่ายวันละ 1 เที่ยว จากนั้นจะเพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ซึ่งอนุญาตให้มีผู้โดยสารสูงสุด 200 คนในแต่ละเที่ยวบิน

ลีลิกซิน รองประธานบริหารฝ่ายการพาณิชย์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์เผยว่า มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้ทราเวลบับเบิล ประสบความสำเร็จ ขณะที่ต้องคำนึงถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ จะมีส่วนในการอนุมัติทราเวลบับเบิลครั้งนี้

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากฮ่องกงและสิงคโปร์กล่าวว่าผู้เดินทางไม่ต้องทำการกักตัวเพียงแต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และการขออนุมัติการเดินทางควรทำทางออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน รวมถึงผู้เดินทางต้องอยู่ในฮ่องกงหรือสิงคโปร์เป็นเวลา 14 วันก่อนออกเดินทาง