เตือนอีก 5 ปีหุ่นยนต์จะแทนที่แรงงานมนุษย์

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 16:11 น.
เตือนอีก 5 ปีหุ่นยนต์จะแทนที่แรงงานมนุษย์
สภาเศรษฐกิจโลกเผยครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรภายในปี 2025 ตอกย้ำปัญหาความไม่เท่าเทียมยิ่งขึ้น  

รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ประจำปี 2020 ระบุว่า ปัจจุบันเครื่องจักรถูกนำมาใช้ราว 1 ใน 3 ของงานทั่วโลก ส่วนที่เหลือเป็นของมนุษย์ แต่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและหุ่นยนต์จะสามารถสร้างงานเพิ่มขึ้น 97 ล้านตำแหน่งทั่วโลกภายในปี 2025 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ตำแหน่งงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหายไปถึง 85 ล้านตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถของมนุษย์ อาทิ การให้คำปรึกษา การตัดสินใจ การใช้เหตุผล การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งกลุ่มงานในอุตสาหกรรมสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์ วิศวกร บิ๊กดาตา และคลาวด์คอมพิวติงจะเป็นที่ต้องการสูงมากของตลาดแรงงานในอนาคต

ขณะที่งานประจำหรืองานที่ต้องใช้แรงงานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้แรงงานรายได้น้อยและแรงงานทักษะต่ำได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากที่สุด ดังนั้นแรงงานนับล้านๆ คนต้องยกระดับทักษะการทำงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้

การศึกษาวิจัยบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลก 300 แห่งซึ่งจ้างแรงงานรวมกันราว 8 ล้านคนทั่วโลกของ WEF พบว่า นายจ้าง 50% มีแผนจะนำเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในบริษัทเร็วขึ้น ขณะที่ 43% มีแนวโน้มจะปลดพนักงานแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่

WEF ยังเผยอีกว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้บรรดาบริษัทต่างๆ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เร็วขึ้น เนื่องจากต้องการตัดลดต้นทุนและนำวิธีการทำงานแบบใหม่มาใช้ หมายความว่าแรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการคุกคาม 2 ทาง คือการนำเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาใช้เร็วขึ้นและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเนื่องมาจาก Covid-19

“สิ่งเหล่านี้ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในตลาดแรงงานหยั่งลึกขึ้น ทั้งยังทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2007-2008 เสียเปล่า” ซาเดีย ซาฮิดิ กรรมการผู้จัดการ WEF เผย