รีวิวไม่ดี มีสิทธิ์ติดคุก

วันที่ 05 ต.ค. 2563 เวลา 12:27 น.
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าเขียนรีวิวในแง่ลบ แล้วเจ้าของธุรกิจพยายามปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง

Deep Talk : รีวิวมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เชื่อรีวิวก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าเขียนรีวิวในแง่ลบ แล้วเจ้าของธุรกิจพยายามปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · รีวิวไม่ดี มีสิทธิ์ติดคุก