มาดูสัตว์กันเถอะ งานวิจัยชี้ดูรูปสัตว์น่ารักส่งผลดีต่อสุขภาพ

วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 17:29 น.
มาดูสัตว์กันเถอะ งานวิจัยชี้ดูรูปสัตว์น่ารักส่งผลดีต่อสุขภาพ
งานวิจัยสหราชอาณาจักรเผยการดูภาพสัตว์น่ารักทำให้ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และความกังวลลดลง

CNN รายงานว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยลีดส์ในสหราชอาณาจักรร่วมกับการท่องเที่ยวออสเตรเลียตะวันตกได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการดูสัตว์น่ารักอาจช่วยลดคาวมตึงเครียดและความวิตกกังวลได้

งานวิจัยได้ทำการศึกษาว่าการดูภาพและวิดีโอของสัตว์น่ารักเป็นเวลา 30 วินาที ส่งผลต่อความดันโลหิต, อัตราการเต้นของหัวใจ และความวิตกกังวลอย่างไร

ดร. แอนเดรีย อัตลีย์ (Dr. Andrea Utley) รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์รวบรวมภาพตัดต่อ 30 นาทีของสัตว์ที่น่ารัก อาทิ ลูกแมว ลูกสุนัข กอริลลาเด็ก และควอกกา

ควอกกาเป็นสัตว์หน้าตาน่ารักที่พบในออสเตรเลียตะวันตกและมักถูกเรียกว่า "สัตว์ที่น่ารักที่สุดในโลก"

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายมีความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และความวิตกกังวลลดลงหลังจากที่ดูวิดีโอ

ซึ่งความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยลดลงจาก 136/88 เป็น 115/71 ซึ่งเป็นความดันโลหิตที่เหมาะสม ในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยลดลง 6.5 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 67.4 bpm

ขณะที่อัตราความวิตกกังวลลดลง 35 เปอร์เซ็นต์ วัดโดยใช้แบบประเมินความวิตกกังวล (State-Trait Anxiety Inventory) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินตนเองที่มักใช้เพื่อวินิจฉัยความวิตกกังวลโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน

เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งโดยเฉพาะสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

ดร.  อัตลีย์เผยว่าค่อนข้างประหลาดใจมากที่ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจและความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างทุกคนลดลง และต่อจากนี้จะดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป