"ไต้หวัน"อนุญาตให้นักธุรกิจจากประเทศเสี่ยงโควิดต่ำเดินทางเข้าได้ มีไทยด้วย

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 20:31 น.
"ไต้หวัน"อนุญาตให้นักธุรกิจจากประเทศเสี่ยงโควิดต่ำเดินทางเข้าได้ มีไทยด้วย
"ไต้หวัน"อนุญาตให้นักธุรกิจจากประเทศเสี่ยงโควิดต่ำมี ไทย-เวียดนาม-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เดินทางเข้าประเทศได้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศอนุญาตให้นักธุรกิจจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ได้แก่ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ขณะที่กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

รายงานข่าวระบุว่า นักธุรกิจจากประเทศที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว จะต้องแสดงใบรับรองปลอดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 3 วัน และจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน แต่หากยินยอมเป็นผู้จ่ายค่าตรวจหาเชื้อ และผลออกมาเป็นลบ ก็อาจไม่ต้องถูกกักตัวถึง 14 วัน

นอกจากนี้ นักธุรกิจดังกล่าวยังต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในไต้หวันที่ต้องการเดินทางไป และต้องแสดงใบรับรองว่าได้รับเชิญจากบริษัทในไต้หวัน