ญี่ปุ่นเตรียมไฟเขียวนักเดินทางไทย เข้าประเทศได้วันละ 250 คน

วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 16:45 น.
ญี่ปุ่นเตรียมไฟเขียวนักเดินทางไทย เข้าประเทศได้วันละ 250 คน
ญี่ปุ่นเล็งนำร่องให้นักธุรกิจ-วิศวกรจาก4ชาติรวมถึงไทย เข้าประเทศได้วันละ 250 คน

เกียวโดรายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า ทางการญี่ปุ่นเตรียมจะอนุญาตให้นักเดินทางจากภาคธุรกิจที่เป็นผู้บริหารหรือวิศวกรจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไทย สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้งโดยจำกัดวันละ 250 ราย คาดมีผลต้นฤดูร้อนนี้ ซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม หลังจากที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ขึ้นบัญชีห้ามนักเดินทางจากบางชาติเข้าประเทศ

สำหรับนักเดินทางจากกลุ่มประเทศในข้างต้นจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 2 ครั้ง ทั้งก่อนเดินทางออกจากประเทศ และจะต้องมีหนังสือรับรองแนบมาด้วย กับตรวจเชื้ออีกครั้งเมื่อถึงญี่ปุ่นแล้ว โดยการผ่อนปรนนี้จะให้นักเดินทางจากภาคงภาคธุรกิจและวิศวกรก่อน ส่วนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องรอการพิจารณาในภายหลัง

เหตุที่รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนให้ทั้ง 4 ชาติเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ทั้งยังเป็นประเทศสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อโควิดได้ดี

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีการขึ้นทะเบียนห้ามพลเมืองจาก 111 ประเทศและภูมิภาคเดินทางเข้าญี่ปุ่น รวมถึงนักเดินทางผู้ที่มีประวัติเคยพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มาจากต่างชาติ

อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจะสรุปถึงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง และอาจจะขยายผลมาตรการนี้ไปใช้กับนักเดินทางจากประเทศอื่นๆอย่างเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์