คนเก่งไม่เท่าคนกล้า "พลเอก เปรม" ที่เราอาจไม่รู้จัก

วันที่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Posttoday Podcast:The Expert Ep.16 คนเก่งไม่เท่าคนกล้า "พลเอก เปรม" ที่เราอาจไม่รู้จัก

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday