วิเคราะห์สถานการณ์ "ม็อบฮ่องกง" เมื่อไม้อ่อนมาก่อนไม้แข็ง

วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 21:11 น.

Posttoday Podcast:The Expert Ep.13 ไม้อ่อนมาก่อนไม้แข็ง ถอดรหัสปฎิบัติการซื้อใจฮ่องกง

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday