ประมวลภาพทรงคุณค่า พระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

  • วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 18:05 น.

ประมวลภาพทรงคุณค่า พระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

"ข้าพขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์ และความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น"

วันนี้เมื่อเวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกประกาศการขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 126 อย่างเป็นทางการ ณ ท้องพระโรงมัตสึโนมะ ภายในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

 

เจ้าชายอากิชิโนะ ภาพ : AFP

 

ในการนี้เจ้าชายอากิชิโนะ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายา และพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงเสด็จร่วมพิธีด้วย เว้นแต่สมเด็จพระจักรพรรดิใหญ่ และสมเด็จจักรพรรดินีพันปีหลวงมิได้เสด็จร่วม

สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเสด็จประทับยังราชบัลลังก์ทาคามิคุระ สูง 6.5 เมตร โดยมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์สองในสามสิ่งประดิษฐานภายในพระบัลลังก์ ขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงประทับยังพระบัลลังก์ไมโชได ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าราชบัลลังก์พระจักรพรรดิเล็กน้อย

AFP

การนี้สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 ความว่า ..

"หลังจากความสำเร็จอย่างยิ่งของพระจักรพรรดิองค์ก่อน ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของพระราชวงศ์ บัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศการครองราชย์ต่อทั้งในและต่างประเทศ"

"ข้าพเจ้าใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีในการครองราชย์ของพระจักรพรรดิใหญ่ ทรงดำรงพระองค์เพื่อประชาชนและสันติภาพ ตลอดจนทรงแบ่งปันความสุขแล ความทุกข์ร่วมกับประชาชน"

AFP

"ข้าพขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐ ความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น และขอพรให้ประชาชนทั่วโลกพบแด่สันติสุข"

"ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเรา ตลอดประชาชนของเราจะประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพระหว่างประชาคมนานาชาติและความรุ่งเรืองของมนุษยชาติ"

 

AFP

กระพระราชดำรัสของพระองค์นับว่าเป็นการตอกย้ำการดำรงพระสถานะเป็นพระจักรพรรดิใต้รัฐธรรมนูญ และทรงทำหน้าที่ในฐานะประมุขของประเทศในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ในพระราชดำรัส ทรงย้ำถึงการสืบสานแนวทางของพระจักรพรรดิใหญ่ในเรื่องสันติภาพ ที่พระจักรพรรดิใหญ่ทรงมีบทบาทอย่างยิ่งในการเยียวยาบาดแผลจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง

AFP

จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรในนามรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น ก่อนจะนำกล่าวคำว่า "บันไซ" สามครั้ง

พิธีการบรมราชาภิเษกครั้งนี้มีระยะดำเนินเพียง 30 นาที ท่ามกลางพระราชอาคันตุกะ พระราชวงศ์ ประมุขต่างประเทศ รวมถึงรัฐบาลและคณะบุคคลสำคัญจำนวนรวม 2,000 คนร่วมเป็นสักขีพยาน

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

AFP

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ