ประมวลภาพทรงคุณค่า พระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 18:05 น.
ประมวลภาพทรงคุณค่า พระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ
"ข้าพขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์ และความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น"

วันนี้เมื่อเวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกประกาศการขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 126 อย่างเป็นทางการ ณ ท้องพระโรงมัตสึโนมะ ภายในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

 

เจ้าชายอากิชิโนะ ภาพ : AFP

 

ในการนี้เจ้าชายอากิชิโนะ เจ้าหญิงคิโกะ พระชายา และพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงเสด็จร่วมพิธีด้วย เว้นแต่สมเด็จพระจักรพรรดิใหญ่ และสมเด็จจักรพรรดินีพันปีหลวงมิได้เสด็จร่วม

สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเสด็จประทับยังราชบัลลังก์ทาคามิคุระ สูง 6.5 เมตร โดยมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์สองในสามสิ่งประดิษฐานภายในพระบัลลังก์ ขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงประทับยังพระบัลลังก์ไมโชได ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าราชบัลลังก์พระจักรพรรดิเล็กน้อย

AFP

การนี้สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 ความว่า ..

"หลังจากความสำเร็จอย่างยิ่งของพระจักรพรรดิองค์ก่อน ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของพระราชวงศ์ บัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศการครองราชย์ต่อทั้งในและต่างประเทศ"

"ข้าพเจ้าใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีในการครองราชย์ของพระจักรพรรดิใหญ่ ทรงดำรงพระองค์เพื่อประชาชนและสันติภาพ ตลอดจนทรงแบ่งปันความสุขแล ความทุกข์ร่วมกับประชาชน"

AFP

"ข้าพขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐ ความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น และขอพรให้ประชาชนทั่วโลกพบแด่สันติสุข"

"ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเรา ตลอดประชาชนของเราจะประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพระหว่างประชาคมนานาชาติและความรุ่งเรืองของมนุษยชาติ"

 

AFP

กระพระราชดำรัสของพระองค์นับว่าเป็นการตอกย้ำการดำรงพระสถานะเป็นพระจักรพรรดิใต้รัฐธรรมนูญ และทรงทำหน้าที่ในฐานะประมุขของประเทศในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ในพระราชดำรัส ทรงย้ำถึงการสืบสานแนวทางของพระจักรพรรดิใหญ่ในเรื่องสันติภาพ ที่พระจักรพรรดิใหญ่ทรงมีบทบาทอย่างยิ่งในการเยียวยาบาดแผลจากยุคสงครามโลกครั้งที่สอง

AFP

จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรในนามรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น ก่อนจะนำกล่าวคำว่า "บันไซ" สามครั้ง

พิธีการบรมราชาภิเษกครั้งนี้มีระยะดำเนินเพียง 30 นาที ท่ามกลางพระราชอาคันตุกะ พระราชวงศ์ ประมุขต่างประเทศ รวมถึงรัฐบาลและคณะบุคคลสำคัญจำนวนรวม 2,000 คนร่วมเป็นสักขีพยาน

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

AFP

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP

 

AFP