เข้าใจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิญี่ปุ่น ใน 5 ย่อหน้า

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 น.
เข้าใจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิญี่ปุ่น ใน 5 ย่อหน้า
 

1. วันที่ 22 ตุลาคม 2019 สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่น จะทรงประกอบพระราชพิธีประทับบนพระราชบัลลังก์ หรือพระราชพิธีโซกุอิ โนะ เร เป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์ได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีแล้ว โดยจะทรงประทับในพระที่นั่งทาคามิกุระ หรือบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว โดยมีพระราชอาคันตุกะ 5,000 คนจาก 195 ประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน

พระที่นั่งทาคามิกุระ Photo by JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP

2. พระที่นั่งทาคามิกุระ เป็นราชบัลลังก์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานอยู่ มีลักษณะเป็นพลับพลา 8 เหลี่ยมบนฐานยกพื้นสี่เหลี่ยมหลังคาประดับด้วยหงส์ มีพระวิสูตร (ม่าน) ผูกไว้ ด้านในมีพระเก้าอี้ เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระราชวังหลวงในนครเกียวโต อันเป็นราชธานีเดิม แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อปี 1990 ได้ย้ายมาประกอบพิธีที่โตเกียว และในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โตเกียวเช่นกัน

พระตำหนักคิวชูซันเด็ง ในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

3. สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงฉลองพระองค์แบบโบราณเรียกว่าโซกุไต สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะฉลองพระองค์โบราณเรียกว่าจูนิฮิโตเอะพระราชกิจแรกคือทรงประกอบพิธีกราบทูลอามาเตราสุ เทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น จากนั้นประกอบพิธีกราบทูลดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์ ทั้ง 2 พิธีนี้จัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ ที่พระตำหนักคิวชูซันเด็ง ในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงฉลองพระองค์แบบโบราณเรียกว่าโซกุไต Photo by HANDOUT / AFP

4. จากนั้นเสด็จมาประทับในพระที่นั่งในท้องพระโรงมัตสึ โนะ มะ เจ้าพนักงานถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง 3 ถวายพระราชลัญจกรจักรพรรดิและพระราชลัญจกรแห่งรัฐ จากนั้นถวายชากุ หรือแผ่นไม้สำหรับว่าราชการ (เหมือนที่ขุนนางจีนถือว่าเข้าเฝ้าจักรพรรดิ) จากนั้นทรงมีพระราชดำรัส ประกาศขึ้นครองราชสมบัติ เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร้องตะโกนถวายพระพรว่า "บันไซ" พร้อมกัน 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะฉลองพระองค์โบราณเรียกว่าจูนิฮิโตเอะ Photo by HANDOUT / AFP

5. แต่การพระราชพิธีบรมราชภิเษกยังไม่จบเพียงแค่นี้ ต่อจากนี้ยังมีพระราชพิธีไดโจไซ หรือพระราชพิธีบวงสรวงเทพเจ้าในศาสนาชินโต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 โดยจะทรงถวายพระกระยาหารแก่อามาเตราสุ เทพีแห่งดวงอาทิตย์ เทพเจ้าต่างๆ และดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์