Deep Talk Ep.12 : กับดัก Influencer

  • วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:13 น.
  • Podcast

"กับดัก Influencer" เมื่อคนดังหมดหนทางหากินเพราะปาก

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวอื่นๆ