เปิดสถิติที่คุณอาจไม่เคยรู้ กับการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี

  • วันที่ 06 มิ.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

เปิดสถิติที่คุณอาจไม่เคยรู้ กับการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี

วันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรำลึกการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี หรือ Normandy landings ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1944 เป็นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกโดยฝ่ายสัมพันธมิตร ที่แคว้นนอร์ม็องดี ประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งกำลังเข้ารุกแผ่นดินใหญ่ของยุโรปที่ถูกนาซีเยอรมนียึดครอง จนนำไปสู่การฟื้นฟูสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งถูกนาซีและหุ่นเชิดของนาซี คือรัฐบาลวิชีครอบครอง และการยกพลครั้งนี้ยังมีส่วนต่อชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงคราม

สิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนไม่รู้เกี่ยวกับการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดี คือสถิติต่างๆ ที่มีตัวเลขน่าสนใจมาก และวันนี้เราจะเปิดสถิติสำคัญๆ ในเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาล

• 17,000,000 ชิ้นคือจำนวนแผนที่สำหรับวางแผนการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตร

• 7,000,000 ตันคือจำนวนยุทโธปกรณ์ที่ส่งจากสหรัฐมายังอังกฤษเพื่อใช้ในปฏิบัติการนี้

• 450,000 ตันคือปริมาณกระสุนที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเตรียมการไว้รบ

• 8 คือจำนวนประเทศที่เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการยกพลขึ้นบก คือ สหราชอาณาจักร, สหรัฐ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, เชโกสโลวาเกีย, ฝรั่งเศส, นอร์เวย์, โปแลนด์

• 156,000 นายคือจำนวนทหารฝ่ายสัมพันธมิตร

• 132,000 นายคือจำนวนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ยกพลขึ้นบก

• 7,000 คือจำนวนของเรือยกพลขึ้นบก

• 23,000 นายคือจำนวนทหารที่กระโดดร่มลงไปในแนวหลังของนาซี

• 15% คือจำนวนทหารที่กระโดร่มลงตรงกับเป้าหมาย

• 12,000 คือจำนวนเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตร

• 10,000 คือจำนวนยานพาหนะของฝ่ายสัมพันธมิตร

• 50,350 กว่านายคือจำนวนทหารฝ่ายนาซี

• 4,000,000 ลูกคือจำนวนกับระเบิดที่นาซีฝังไว้ในนอร์ม็องดี

• 2,395 ลำคือจำนวนเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตร

• 30:1 คือสัดส่วนของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรที่มากกว่าฝ่ายนาซี

• 3,200 ตันคือปริมาณระเบิดที่ถูกทิ้งลงถล่มนอร์ม็องดีในวันนั้น

• 24 คือจำนวนชั่วโมงของกำหนดการยกพลที่ต้องเลื่อนไปเพราะสภาพอากาศไม่อำนวย

• 5 คือจำนวนชายหาดที่ทำการยกพลขึ้นบกที่แคว้นนอร์ม็องดี

• 10 นาฬิกา คือเวลาที่ฮิตเลอร์ตื่นขึ้นมาฟังข่าวร้าย

• 10,000 กว่านายคือทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่เสียชีวิต

• 4,414 คือจำนวนนายทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ยืนยันได้ว่าเสียชีวิต

• 4,000–9,000 ฝ่ายนาซีเยอรมันสูญเสียทหารในจำนวนดังกล่าว

• 90% ของทหารอเมริกันชุดแรกที่ยกพลขึ้นบกเสียชีวิตที่หาดโอมาฮา

• 19,890 คนคือจำนวนพลเรือนฝรั่งเศสที่เสียชีวิต

• 120,000 คือจำนวนอาคารในนอร์ม็องดีที่ถูกทำลาย

• 5 วันหลังจากยกพลขึ้นบก ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งทหารมาถึงยุโรป 326,547 นาย ยานพาหนะ 54,186 คัน และยุทโธปกรณ์ 104,428 ตัน

• 11 เดือน คือจำนวนเวลาที่ฝ่ายสัมพันธมิตรรุกถึงกรุงเบอร์ลิน หลังการยกพลขึ้นบก

ข่าวอื่นๆ