ไม่ธรรมดา เปิดทำเนียบเครื่องราชต่างประเทศของพลเอกเปรม

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 14:58 น.
ไม่ธรรมดา เปิดทำเนียบเครื่องราชต่างประเทศของพลเอกเปรม
เปิดคลังเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงของรัฐบุรุษ2แผ่นดิน ที่ได้รับจากสมเด็จพระราชาธิบดีและรัฐบาลของประเทศต่างๆ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐบรุษที่ดำรงตำแหน่งทางราชการและตำแหน่งทางการเมืองมามากมาย ตลอดชีวิตของท่านได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากทั้งในและต่างประเทศ โดยพลเอกเปรมได้รับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศต่างๆ ดังนี้

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Honorary Commander of the Order of the Defender of the Realm ของสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อปี 2522 โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีชื่อย่อในภาษามลายูว่า P.M.N. จำกัดจำนวนผู้ได้รับอยู่ที่ 75 คน แต่ไม่รวมพลเมืองต่างประเทศที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะมีคำนำหน้าชื่อว่า ตัน สรี (Tan Sri) ส่วนภริยาจะมีคำนำหน้าว่า ปวน สรี (Puan Sri)

Honorary Commander of the Order of the Defender of the Realm

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Honorary Grand Commander of the Order of the Defender of the Realm ของสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับเมื่อปี 2527 โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มีชื่อย่อในภาษามลายูว่า S.M.N. จำกัดจำนวนผู้ได้รับอยู่ที่ 25 คน แต่ไม่รวมพลเมืองต่างประเทศที่จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะมีคำนำหน้าชื่อว่า ตุน (Tun) ส่วนภริยาจะมีคำนำหน้าว่า โต๊ะ ปวน (Toh Puan)

Honorary Grand Commander of the Order of the Defender of the Realm

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น (Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star) จากประเทศสวีเดน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน แต่เดิมจะมอบให้กับชาวสวีเดนและชาวต่างประเทศที่มีคุณูปกรณ์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม แต่ภายหลังปี 1975 มอบให้กับชาวต่างประเทศและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี

Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา (Order of Orange-Nassau) ชั้นอัศวินมหากางเขน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนเธอร์แลนด์ที่ใช้เชิดชูเกียรติยศแก่ทั้งทหารและพลเรือนบ่อยครั้งที่สุดเป็นอับสองรองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชสีห์เนเธอร์แลนด์ พระราชทานแก่บุคคลทั่วไปแล้วประมาณ 3,500 คน นอกจากนี้ยังใช้พระราชทานเชิดชูเกียรติแก่เจ้าชาย รัฐมนตรี ผู้ทรงเกียรติ และทูตานุทูตจากต่างประเทศอีกด้วย

Order of Orange-Nassau