จีนแจงสั่งทำลายพระพุทธรูปทั่วประเทศเพราะสร้างผิดกฎหมาย

  • วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

จีนแจงสั่งทำลายพระพุทธรูปทั่วประเทศเพราะสร้างผิดกฎหมาย

กฎหมายศาสนาจีนห้ามสร้างพระพุทธรูปสูงเกิน 10 เมตร และห้ามแสวงหาผลประโยชน์

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางการจีนได้สั่งทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา จนเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงต้องรื้อถอนศาสนสถานเหล่านี้ ล่าสุดทางการจีนมีคำชี้แจงว่า พระพุทธรูปที่ถูกทำลายสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจและไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเมื่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการจำหน่ายบัตรเข้าชม ทางการจีนมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรจากศาสนา ทำให้วงการศาสนาในจีนเสื่อมเสีย หากเป็นการขอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่มีการแสวงหาประโยชน์ใดๆ

นอกจากนี้ ตามกฎหมายเกี่ยวกับกิจการศาสนา ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ของจีน ยังห้ามสร้างพระพุทธรูปสูงเกิน 10 เมตร ส่วนการสร้างเจดีย์ความสูงเกิน 10 เมตรขึ้นไปต้องขออนุญาตเป็นกรณีไป ดังนั้นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมความสูง 20 เมตร ที่วัดเซี่ยวไจ้ในมณฑลส่านซีจึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมาย

กฎหมายเดียวกันนี้ยังระบุอีกว่า พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง หากไม่มีเอกสารอนุญาตจะถูกทำลาย แต่หากมีเอกสารถูกต้องก็สามารถประดิษฐานได้ และหากมณฑลหรือเมืองใดมีศาสนสถานเกินความต้องการ ทางการสามารถสั่งยกเลิกความเป็นศาสนสถานได้

ด้านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย มีแถลงการณ์ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน สรุปได้ดังนี้

1.ทางการจีนได้สั่งให้ทุบทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างพระพุทธรูปเหล่านั้นอย่างถูกกฎหมาย และโดยที่นักธุรกิจเป็นผู้ลงทุน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว นักลงทุนก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีการขายบัตรเข้าชม ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรจากศาสนาและทำให้วงการพุทธศาสนาในจีนเสื่อมเสีย เพราะหากเป็นพุทธศาสนาที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่มีการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าว

2.ตามกฎหมายเกี่ยวกับกิจการศาสนาฉบับแก้ไข (2559) ของจีน ระบุว่า ห้ามสร้างพระพุทธรูปสูงเกิน 10 เมตร สำหรับการก่อสร้างเจดีย์ความสูงเกิน 10 เมตร ต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป

3.พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายฯ ฉบับแก้ไข หากประดิษฐานในศาสนาหรืออาคารให้สามารถประดิษฐานได้

4.พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง หากไม่มีเอกสารอนุญาต จะถูกสั่งทุบทำลาย แต่หากมีเอกสารถูกต้อง ก็จะสามารถประดิษฐานได้

5.หากมณฑล/เมืองใดมีศาสนสถานมากเกินความต้องการ สามารถถูกสั่งยกเลิกความเป็นศาสนสถานได้

 

 

ข่าวอื่นๆ