สุลต่านบรูไนคืนปริญญากิตติมศักดิ์ ม.ออกซ์ฟอร์ด เซ่นกฎหมายประหารเกย์

  • วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 11:43 น.

สุลต่านบรูไนคืนปริญญากิตติมศักดิ์ ม.ออกซ์ฟอร์ด เซ่นกฎหมายประหารเกย์

สุลต่านฮัสซานัลโบลเกียห์แห่งบรูไน พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์คืน ม.ออกซ์ฟอร์ด หลังถูกวิจารณ์หนักปมกฎหมายลงโทษLGBT

สื่ออังกฤษรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน จะพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์คืนให้แก่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หลังจากที่พระองค์ถูกวิจารณ์จากทั่วโลกกรณีออกกฎหมายลงโทษคนรักเพศเดียวกัน (LGBT) ด้วยการปาหินจนเสียชีวิต

แม้ว่าหลังจากที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สุลต่านบรูไนจะทรงระงับการใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วก็ตาม

การพระราชทานคืนปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวลงชื่อเกือบ 120,000 รายชื่อ เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดยกเลิกสถานะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิทชานิติศาสตร์ ที่เคยถวายแก่พระองค์เมื่อปี 1993

กระทั่งต่อมาทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่า สุลต่านบรูไนทรงตัดสินพระทัยคืนปริญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ไม่เพียงเท่านี้ ด้าน เลย์ลา โมแรน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขตออกซ์ฟอร์ด สังกัดพรรคพรรคเดโมแครตเสรีนิยม ยังได้ยื่นจดหมายเรียกร้องถึงสภามหาวิทยาลัยให้ถอดพระนามองค์สุลต่านออกจากรายชื่อผู้รับปริญญากิติมศักดิ์ด้วย เพราะการคืนปริญญานั้นยังไม่เพียงพอ

 

ข่าวอื่นๆ