สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติอย่างเป็นทางการ

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 15:34 น.
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติอย่างเป็นทางการ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงมีพระราชดำรัสสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุ 85 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น เสด็จออกยังท้องพระโรงมัตสึโนมะภายในพระราชวังอิมพีเรียล พร้อมทั้งมีการอันเชิญเครื่องไตรราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระจักพรรดิญี่ปุ่นบางส่วนประกอบด้วย พระแสงดาบคุซานางิ ลูกปัดหยกยาซากานิโนะมางะตามะ และพระราชลัญจกร  ส่วนคันฉ่องยาตะโนะคะงะมินั้นถูกเก็บที่ศาลเจ้าใหญ่อิเซะ

 

 

ในการนี้ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญหลายภาคส่วนเข้าเฝ้า จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระจักรพรรดิในฐานะตัวแทนประชาชนญี่ปุ่น

 

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสสุดท้ายในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 125 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นถึงการสละราชสมบัติว่า..

"วันนี้ข้าพเจ้าในฐานะพระจักรพรรดิญี่ปุ่นได้สิ้นสุดแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะในฐานะตัวแทนของชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าขึ้นเป็นพระจักรพรรดิเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ในฐานะพระจักรพรรดิ ด้วยความรู้สึกไว้วางใจ เคารพต่อผู้คนอย่างลึกซึ้ง และข้าพเจ้าถือว่าตนเองโชคดีที่สุดที่ได้ทำเช่นนั้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคนที่ยอมรับ และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐ ข้าพเจ้าและสมเด็จพระจักรพรรดินีปรารถนาอย่างจริงใจว่ายุคเรวะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นยุคมั่นคงและสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยหัวใจของข้าพเจ้าเพื่อความสงบและความสุขจงมีแด่ทุกคนในญี่ปุ่นและแด่ทุกคนทั่วโลก"

 

จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จออกจากท้องพระโรง โดยก่อนพ้นท้องพระโรงทรงหันพระองค์กลับมาโค้งขอบคุณแก่คณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญของรัฐบาลที่มาเข้าเฝ้า

สำหรับรัชศกเฮเซจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2019 ซึ่งตรงกับศักราชเฮเซปีที่ 31 ช่วงเวลาเที่ยงคืน จากนั้นรัชสมัยเรวะของเจ้าชายนารูฮิโตะจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

 

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงดำรงพระราชสถานะหลังสละราชสมบัติอย่างไร?

พระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงดำรงพระอิสริยยศใหม่คือ ไดโจเทนโน แปลตรงตัวหมายความว่า สมเด็จพระจักรพรรดิใหญ่ (ภาษาอังกฤษคือ Emperor Emeritus ภาษาไทยเรียกว่า พระเจ้าหลวง)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสละราชย์ครั้งประวัติศาสตร์

แต่จะมิได้ดำรงตำแหน่งองค์พระประมุขอย่างเป็นทางการ และจะไม่มีพระราชอำนาจในการลงพระปรมาภิไธยในเอกสารราชการ หรือรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศอีกต่อไป รวมถึงจะไม่ทรงเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาล หรือประกอบพิธีกรรมในวัง พระองค์จะไม่เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระราชโอรส และจะทรงปลีกพระองค์จากงานสาธารณะโดยสิ้นเชิง