อิสราเอลต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอย่างไร

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:12 น.
อิสราเอลต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอย่างไร
รบ.อิสราเอลเอาจริง สู้มลพิษทางอากาศ หนุนใช้พลังงานสะอาด กำจัดรถยนต์ดีเซล

สำนักข่าว The Times of Israel ได้เคยนำเสนอบทความเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้เพื่อจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง บทความดังกล่าวตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2018 โดยระบุว่าประเทศอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยงานวิจัยที่ย้อนกลับไปเมื่อปี 2003 ระบุว่า มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศมากถึง 1,400 คนต่อปี โดยเฉพาะประชาชนในเมืองแอชดอด และเทล อาวีฟ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ควันไอเสียจากรถยนต์นั้นเป็นสาเหตหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล ที่พบว่าเป็นแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศถึง 80%

รมต.สิ่งแวดล้อมของอิสราเอลในขณะนั้นจึงเสนอให้รัฐออกมาตรการลดการใช้เครื่องยนต์ดีเซล อันเป็นแหล่งที่มาของมลพิษในเมือง โดยมีการทุ่มงบประมาณสูงถึง 260 ล้านนิวเชเกล (ราว 2,200 ล้านบาท) เพื่อดำเนินนโยบายในมาตรการต่างเพื่อลดปริมาณรถยนต์ดีเซลบนถนน

จากตัวเลขเมื่อปี 2017 พบว่านโยบายดังกล่าวนั้นพบว่าสามารถบรรเทาตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศลดลงถึงร้อยละ 16 เปอร์เซ็นต์

และแม้ว่าจะช่วยบรรเทาตัวเลขผู้เสียชีวิตลงแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่ามีชาวอิสราเอลกว่า 2,200 คน ที่เสียชีวิตในปี 2017 นั้นเนื่องจากปัญหาสุชภาพด้านระบบทางเดินหายใจ โดยครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตนี้เกิดจากมลพิษที่เกิดจากรถยนต์

นอกจากนี้ทางการอิสราเอลยังมีนโยบายการใช้แก๊สธรรมชาติแทนถ่านหินเพื่อลดมลพิษในอากาศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งโดยรวม อีกทั้งยังใช้วิธีการลดหย่อนภาษีให้กับทั้งภาคประชาชน และองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อจูงใจให้คนหันมาพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานหมุนเวียน

จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศนั้น เป็นสิ่งที่หลายประเทศเริ่มให้ความตระหนัก แม้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยหลายมาตรการ และต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลอย่างชัดเจน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของภาครัฐในการรณรงค์อย่างจริงจังและยั่งยืน

บทความแนะนำ