เกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีเงินยังชีพไม่ถึง 180 บาท

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 10:17 น.
เกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีเงินยังชีพไม่ถึง 180 บาท
ธนาคารโลกเผย เกินครึ่งของประชากรทั่วโลกมีเงินยังชีพไม่ถึงวันละ 5.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ธนาคารโลกได้เผยรายงานซึ่งมีการจัดทำขึ้นปีละสองครั้ง ระบุว่าประชากรบนโลกราว 3.4 พันล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานได้

โดยรายงาน "Piecing Together the Poverty Puzzle" ระบุว่ายังมีประชากรราว 3.4 พันล้านคนที่มีรายได้น้อยกว่า 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือราว 180 บาท อีกทั้งยังพบว่ามีคนยากจนกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในบรรดากลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ร่ำรวยมากขึ้นเช่นกัน

และแม้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่โดยรวมพบว่าผู้คนที่มีฐานะยากจนลดลงกว่า 68 ล้านคนระหว่างปี 2010-2015 ซึ่งมีจำนวนเทียบเท่ากับประชากรในประเทศไทย หรือสหราชอาณาจักร

ขณะที่ประชากรร้อยละ 84.5 ในพื้นที่ตอนใต้ของซาฮาราในแอฟริกา ยังคงมีเงินยังชีพไม่ถึงวันละ 5.50 ดอลลาร์ ธนาคารโลกมีรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า ความยากจนรุนแรงลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10 ในปี 2015

ขณะเดียวกันรายงานดังกล่าวของธนาคารโลกยังเตือนว่าในบรรดาประเทศเศรษฐกิจเหล่านี้ คนยากจนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม