พม่าเปลี่ยนธงชาติ-เพลงชาติใหม่

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 14:37 น.
พม่า ประกาศเปลี่ยน ธงชาติ เพลงชาติ และชื่อประเทศใหม่  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่

ธงชาติพม่าแบบเดิม(ซ้าย) แบบใหม่ (ขวา)

สถานการณ์ชายแดนไทยพม่าด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก ทางการพม่า ยังคงประชาสัมพันธ์ ประกาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล เอสพีดีซี ต่อเนื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติ จากเดิม ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดง ที่มุมด้านบนต้นธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินขนาดเล็ก มีดาว 5 แฉก 14 ดวง นั้น ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นธงชาติใหม่ มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองเขียวและแดง ในแนวนอน มีดาวสีขาวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

พร้อมทั้ง เปลี่ยนเพลงชาติ และเปลี่ยนชื่อประเทศ จากสหภาพเมียนม่า เป็น สาธารณรัฐสหภาพเมียนม่า พร้อมมีสัญลักษณ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับปี พ.ศ.2551 ของพม่า ทั้งนี้ ได้สร้างความสนใจให้กับประชาชนชาวพม่า เป็นอย่างมาก

ภาพธงชาติจากเว็บไซต์ www.khonkhurtai.org