อาเซียนเปิดตัวเลขาธิการคนใหม่

วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
อาเซียนเปิดตัวเลขาธิการคนใหม่
รู้จักเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 "ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย" สัญชาติบรูไน

จาร์การ์ต้าโพสต์รายงานว่า - ที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนประจำกรุงจาร์การ์ต้า ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 อย่างเป็นทางการแก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2061 ถึง 2566

สำหรับประวัติของนายลิม จ๊อก ฮอย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบรูไนดาลุสซาลามตั้งแต่ปี 2006 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และเป็นคณะทำงานระหว่างประเทศของบรูไนและอาเซียนในหลายภาคส่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554-2557 เขาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) เขายังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกในการศึกษา ASEAN 2030 จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)

นายจ๊อก ฮอย เข้ารับราชการในฐานะเจ้าหน้าที่การศึกษาในปีพ. ศ. 2520 และรับตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2544 - กรกฎาคม 2548 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาทางการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและประถมศึกษา ในเดือนกันยายน 2548 เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

นายจ๊อก ฮอย จบการศึกษาจาก วิทยาลัย City of London Polytechnic ในสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2519 และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปี 2520 ด้านชีวิตส่วนตัวสมรสแล้วมีบุตร 2 คน

สำหรับวิสัยทัศน์ของ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นหนึ่งในตัวแสดง (actor) ที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่าการดำเนินงานของอาเซียนในอนาคตควรเน้นความมุ่งมั่นในการรวมตัวกันอย่างแข็งขัน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้พร้อมรับมือต่อความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลกภายนอก

โดยเฉพาะแนวทางการจัดการต่อภัยธรรมชาติ เพราะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ (disaster-prone area) รวมถึงการพัฒนาอาเซียนให้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยให้กับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย และนายเล เลือง มินห์ ต่างมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต