สิงคโปร์ประกาศชื่อประธานาธิบดีหญิงคนแรกแล้ว

วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 14:49 น.
สิงคโปร์ประกาศชื่อประธานาธิบดีหญิงคนแรกแล้ว
เปิดประวัติว่าที่ผู้นำหญิงคนแรกของสิงคโปร์ "นางฮาลิมาห์ ยาคอบ"

สิงคโปร์ประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่แล้วในวันนี้ เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ และเป็นผู้สมัครคนเเดียวที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การเลือกตั้ง โดยมีกรมการเลือกตั้งของสิงคโปร์เผยว่ามีผู้ลงสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงรายเดียวคือ นางฮาลิมาห์ ยาคอบ ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร วัย 63 ปี กล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า เธอไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ถูกจองตัวไว้ ถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้กันที่ไว้ให้ผู้สมัครจากชุมชนมาเลย์ แต่เธอเป็นประธานาธิบดีของทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสิงคโปร์ประกาศก่อนหน้านี้ว่า ผู้สมัครอีก 4 คน คุณสมบัติไม่ผ่าน เนื่องจากสองคนไม่ใช่ชาวมาเลย์ ขณะที่อีกสองคนเป็นชาวมาเลย์แต่คุณสมบัติไม่ได้

สิงคโปร์จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี 6 ปี ปีนี้กำหนดให้ผู้สมัครที่เป็นชาวมาเลย์เท่านั้น หวังสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มชาติพันธุ์คือ จีน มาเลย์ และอินเดีย ที่ผ่านมาสิงคโปร์มีประธานาธิบดีที่เป็นชาวมาเลย์เพียงคนเดียวคือ นายยูซอฟ อิสฮัค ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2508 จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในปลายปี 2513 เป็นประธานาธิบดีคนแรกหลังสิงคโปร์แยกตัวจากสหภาพมลายาในปี 2508  ภาพของเขาปรากฏอยู่บนธนบัตรดอลลาร์สิงคโปร์

 

บทความแนะนำ