logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เลือกตั้ง66 : “ฐากร” เผย พรรคไทยสร้างไทย เบอร์ 32 เปรียบเสมือนอวัยวะครบถ้วน

04 เมษายน 2566

พร้อมเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ประเทศไทย ทั้งเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้ก้าวเท่าทันโลก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นภายหลังพรรคไทยสร้างไทย จับสลากได้ปาร์ตี้ลิสต์ หมายเลข 32 ว่า เป็นเลขดีเปรียบเสมือนร่างกายคนเราต้องมีอวัยวะครบถ้วน 32 ประการ สำหรับประเทศไทยวันนี้ พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่ายังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างเสริมเติมเต็มทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เนื่องจากช่วงเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองทำให้บ้านเมืองล้าหลังถดถอยลงมากในแทบทุกๆด้าน

พรรคไทยสร้างไทยจะปลดล็อคประเทศ เลิกเลือกข้างแบ่งฝ่าย เดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวเท่าทันโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซีย ความเท่าเทียมในด้านรายได้ ด้านสังคมสุขภาพและการศึกษา

สำหรับพรรคไทยสร้างไทยมีการปรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ดังนี้

1)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน น.ต.ศิธา ทิวารี ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเลือกตั้งในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

2) นายอุดมเดช รัตนเสถียร ,นายสุธา ชันแสง ,น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีและนายดล เหตระกูล , นายธวัชชัย สุทธิบงกช ดำรงค์ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

3) นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ ตำแหน่งเหรัญญิกพรรค

4) นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย ตำแหน่งนายทะเบียนพรรค

5) นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย และนายนายสุจินต์ พิทักษ์ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ มติกรรมการบริหารพรรค มีมติให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ,นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน.ต.ศิธา ทิวารี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย