ในหลวง- พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานปฏิทินหลวง 2565

วันที่ 25 ธ.ค. 2564 เวลา 14:46 น.
ในหลวง- พระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานปฏิทินหลวง 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง 2565 แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในวันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้

– พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน)

– พระราชวังบางปะอิน– วังไกลกังวล

– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์

– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

ที่มา https://www.royaloffice.th/2021/12/25/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-2/