เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯเข้าเฝ้าฯกรมสมเด็จพระเทพฯถวายหนังสือที่ทรงเป็นบก.

วันที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 16:13 น.
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯเข้าเฝ้าฯกรมสมเด็จพระเทพฯถวายหนังสือที่ทรงเป็นบก.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเข้าเฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 ที่ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ และข้อความว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทั้งทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 ที่พระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการบริหาร