ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.พระมงกุฎฯ รับมือโควิด-19

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:28 น.
ในหลวง พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.พระมงกุฎฯ รับมือโควิด-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยมี พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน 3 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett จำนวน 2 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ Event จำนวน 2 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ Maquet จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ Neumovent จำนวน 2 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ Bellavista จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องช่วยหายใจ LAVI จำนวน 1 เครื่อง รวม 12 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง

สำหรับ การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้