2เมนูบอสตันที่"สมเด็จย่า"ทรงปรุงถวาย"ในหลวงรัชกาลที่9"เป็นประจำ

วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 20:56 น.
2เมนูบอสตันที่"สมเด็จย่า"ทรงปรุงถวาย"ในหลวงรัชกาลที่9"เป็นประจำ
เรื่องราวอันประทับใจยิ่งจากหนังสือ"บรมกษัตริย์วัฒนสถาน"ที่ทรงโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในหนังสือ "บรมกษัตริย์วัฒนสถาน" ซึ่งเป็นหนังสือที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานผู้ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวนพิมพ์ 10,000 เล่มนั้น

มีความตอนหนึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่าง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไว้อย่างน่าสนใจ โดยเป็นเรื่องของเมนูอาหารที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยเสวยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และเรื่องราวขณะที่ทรงประทับอยู่ด้วยกันที่วังสระปทุม