สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทราวาส

  • วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไป ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส เป็นวัดที่1 แล้วเสด็จพระราชดําเนินไป ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่2 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ