สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส. ปี2560

วันที่ 12 ธ.ค. 2559 เวลา 17:30 น.
สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ส.ค.ส. ปี2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560

แก่ปวงชนชาวไทย เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ พร้อมข้อความดังนี้

ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา - ไก่

ไก่แก้วขันขับพ้น    ราตรีสุริยะเปล่งแสงสี      แจ่มจ้าวันใหม่ศกใหม่มี      ความสุขการกิจเก่งก้าวหน้า  ก่อเกื้อล้วนกุศล

อนึ่งเมื่อปี2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2559 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปลิงแบะข้อความ ดังนี้

สวัสดีปีวอก พ.ศ.๒๕๕๙

คติพจน์ "กินกล้วยดีกว่า" ปีวอกลิงวิ่งคล่องว่องไวนัก มองดูแล้วน่ารักเป็นนักหนา ชอบกินกล้วยเป็นประโยชน์แก่กายา มากินกล้วยกันดีกว่าเหมือนวานร ปีใหม่จงมีสุขเพิ่มเติมวรรณะ อายุพละดีสุดดุจสิงขร ปฏิภาณประสิทธิพิพิธพร ดั่งหนุมานชาญสมรผู้ยิ่งยง

ทั้งนี้ ร้านภูฟ้า ได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปลิง มาจัดทำชุดสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนด้วย