ภาพประทับใจ "สมเด็จพระบรมฯกับพระราชบิดา"

วันที่ 16 พ.ย. 2559 เวลา 20:48 น.
ภาพประทับใจ "สมเด็จพระบรมฯกับพระราชบิดา"
ภาพแห่งความประทับใจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในหนังสือ "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์เพื่อแจกในงานพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 นั้น มีความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดังนี้

"ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระรัชทายาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้โดยเสด็จพระราชดำเนิน และเสด็จแทนพระองค์ในพระราชกรณียกิจที่สมควรต่างๆ ในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศไทยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นๆ สนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความมั่นพระราชหฤทัยด้วยความรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอ

"ทรงใช้เวลาอีกมากในระหว่างหยุดเรียน โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ และในที่ห่างไกลเสมอๆ ทรงพอพระราชหฤทัยทำความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชน และข้าราชการในท้องที่นั้นๆ เพื่อทรงทราบและเข้าพระราชหฤทัยถึงความต้องการและสุานการณ์ที่แท้จริง ยังความโสมนัสให้เกิดแก่ข้าราชการและประชาชนที่ได้เฝ้าในโอกาสนั้นๆเป็นอย่างยิ่ง"

โพสต์ทูเดย์ ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือดังกล่าวซึ่งล้วนเป็นภาพที่หาชมได้ยากมานำเสนอดังนี้

โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2513
โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2513

 

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2512
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2512

 

โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และคำแปลเป็นภาษาไทย จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2513
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และคำแปลเป็นภาษาไทย จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2513

 

โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ และทอดพระเนตรสุนัขสงคราม ที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2514
โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ และทอดพระเนตรสุนัขสงคราม ที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2514

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนสมเด็จพระบรมฯ ทรงพระแสงปืนเอ็ม16 ในท่าต่างๆ ณ อ่างเก็บน้ำ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระแสงปืนเอ็ม16 ในท่าต่างๆ ณ อ่างเก็บน้ำ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกลัดปีกกระโดดร่มกิตติมศักดิ์ที่กรมตำรวจทูลเกล้าฯถวายให้สมเด็จพระบรมฯ ณ ห้องประชุมค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2514
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกลัดปีกกระโดดร่มกิตติมศักดิ์ที่กรมตำรวจทูลเกล้าฯถวายให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2514

 

โดยเสด็จพระราชดำเนิน โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2508
โดยเสด็จพระราชดำเนิน โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2508

 

โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2513
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2513

 

โดยเสด็จฯไปทอดพระเนตรไร่ถั่วคิดนี่แดง ถั่วพินโถ ถั่วไลมา ซึ่งปลูกแทนฝิ่น ณ หมู่บ้านแม้ว แม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2514
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรไร่ถั่วคิดนี่แดง ถั่วพินโถ ถั่วไลมา ซึ่งปลูกแทนฝิ่น ณ หมู่บ้านแม้ว แม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2514

 

ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯรับเสด็จฯอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อครั้งโดยเสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515
ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯรับเสด็จฯอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515

 

โดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จฯทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2515
โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จฯทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2515