สมเด็จพระเทพฯเปิดอาคารรพ.ชัยภูมิ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 11:06 น.
สมเด็จพระเทพฯเปิดอาคารรพ.ชัยภูมิ
สมเด็จพระเทพฯเสด็จทรงเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติรพ.ชัยภูมิทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 120 ราย  ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งทางโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ขอรับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.คอนสาร เป็นองค์ประธาน ระดมทุนก่อสร้าง เป็นตึกผู้ป่วยใน 10 ชั้น รองรับผู้ป่วย จากอาคารที่มีอยู่ ซึ่งเป็นอาคารเก่า 2 ชั้น สร้างมานานกว่า 40 ปี  ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 งบประมาณก่อสร้าง 200 ล้านบาท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ” โอกาสนี้ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร บริเวณหน้าอาคาร ทรงลงนามในแผ่นศิลา ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมพระราชทานของเยี่ยม

จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิปคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อศูนย์ฯ ทรงปลูกต้นตะคร้อ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ ทรงลงนามในแผ่นศิลา และทรงว่านปุ๋ยข้าวในแปลงนาอีกด้วย.