ชาวต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้งในไทย

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 เวลา 19:46 น.
คณะผู้สังเกตการณ์ชาวต่างชาติเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ฉะเชิงเทราก่อนวันลงคะแนน1วัน

ผศ.ประวัติ ชิโนดม ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า กกต.กลางได้ประสานมาว่า จะมีคณะของผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ ในนามมูลนิธิอัลเฟรล ประมาณ 30 คน เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดวันที่ 2ก.ค.เวลา 08.00น. ก่อนถึงวันเลือกตั้ง1วัน หลังการสังเกตการณ์เลือกตั้งในเขตกทม.ก่อนล่วงหน้า2วัน ทาง กกต.ฉะเชิงเทรา ได้มีการเตรียมการต้อนรับโดยจัดสถานที่รับฟังการบรรยายสรุปไว้ที่บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จากนั้นจะพาคณะเดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานที่จัดเก็บรวบรวมอุปกรณ์การเลือกตั้ง บริเวณวัดบางปรง อ.เมือง เพื่อสังเกตการณ์ในการแจกจ่ายหีบบัตร พร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่ววย ที่เดินทางมารับอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง โดยจะใช้เวลาในการมาสังเกตการณ์ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 1 วัน

สำหรับการเดินทางมาของคณะผู้สังเกตการณ์ชาวต่างชาติครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด คณะละ 30 คน ซึ่งในวันเดียวกันได้มีอีก 1 คณะ เดินทางไปสังเกตการณ์ยังในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี พร้อมกันด้วย