กทม.ปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้ง

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 12:25 น.
กทม.ปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้ง
กทม.ปล่อยขบวนคาราวานเลือกตั้งลั้ลลา ชวนคนกรุงใช้สิทธิ 3 ก.ค.

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดขบวนคาราวานรถรณรงค์ “เลือกตั้ง...ลั้ลลา” ซึ่งเป็นการระดมความร่วมมือจาก 50 สำนักงานเขต ปล่อยขบวนรถจักรยาน รถช็อปเปอร์ และรถตุ๊กตุ๊กโมบาย จากบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมระยะทาง 16.2 กิโลเมตร เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 3 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

นายเจริญรัตน์ กล่าวว่า ขบวนรณรงค์เริ่มต้นจากลานคนเมือง มุ่งหน้าไปยังสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และแหล่งช็อปปิงของวัยรุ่น และวัยทำงาน โดยมีการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้ง

จากนั้นขบวนรณรงค์ได้มุ่งหน้าต่อไปยังสี่แยกราชดำริ เข้าสู่ถนนเพลินจิต ผ่านห้างสรรพสินค้าเกสรพลาซ่า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ ผ่านหน้าสถานทูตอังกฤษ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี เพื่อมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อย้ำเตือนให้นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่ทำงานและพักอาศัยในย่านรามคำแหงซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งของ กทม. ได้เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีทะเบียนบ้านในเขต กทม. แต่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 3 ก.ค.ได้ โดยให้ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 08.00-15.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลาง ซึ่งกำหนดให้ใช้สำนักงานเขตเป็นที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตทุกแห่งได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขต เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าบ้านเพื่อให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบชื่อ-สกุล สะกดผิด ไม่ถูกต้อง หรือมีชื่อผู้อื่นอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิ.ย.