พระราชทานสิ่งของช่วยพสกนิกรประสบภัยสู้รบ

  • วันที่ 01 พ.ค. 2554 เวลา 17:35 น.

สมเด็จพระพระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานสภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้อพยพหนีภัยการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชาที่สุรินทร์ ที่บ้านกันตรวจระมวล ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานจากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย ผ้าห่ม มุ้ง และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับประชาชนผู้อพยพหนีภัยการสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ที่บริเวณชายแดนปราสาทตาควาย และปราสาทตาเมือนธม ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์          จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ