ลุยตัดสวนยาง500ไร่รุกป่าสงวน

วันที่ 14 ม.ค. 2554 เวลา 18:18 น.
รองอธิบดีกรมป่าไม้ตัดป่าสวนยางพารารุกฟื้นที่ป่าสงวนพิษณุโลกเกือบ 500 ไร่

 

นายชลธิศ  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ป่าไม่ได้ร่วมกันออกปฏิบัติการตรวจค้นรื้อถอนผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม หมู่ 7 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยรื้อถอนต้นยางพารา เนื้อที่ 486 ไร่ ที่รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจับกุมไว้เมื่อเดือนส.ค. 2553 และดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และเมื่อได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และทำลายตัดต้นยางพาราแล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ( ตาก ) ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพทันที
 
นายชลธิศ  กล่าวว่า การบังคับคดี ในกรณีที่จำเลยและบริวารไม่ยอมออกจากป่าตามคำพิพากษา และการใช้มาตรการทางการปกครอง ออกคำสั่งให้ผู้กระทำผิดรื้อถอน ทำลายสิ่งปลูกสร้าง หรือ พืชผลอาสิน ออกไปให้พ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามารตรา 25 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 อย่างเข้มงวด ซึ่งทำพร้อมกันนำร่อง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ระนอง และพิษณุโลก  หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าสงวน ป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มและทำการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง
 
นายพันธุ์พนา  ศิระวงศ์ นายอำเภอนครไทย กล่าวว่า พื้นที่อำเภอนครไทยเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านมามีผู้บุกรุกทำลายป่า โดยการไปซื้อที่ดินป่าสงวนต่อจากชาวบ้าน แล้วมาลงทุนปลูกสวนยางพารา ซึ่งมีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ การที่กรมป่าไม้ดำเนินนโยบายปกครองอย่างเข้มงวด โดยใช้อำนาจตามมาตรา 25 ออกคำสั่งให้ผู้กระทำผิดรื้อถอนและทำลายสิ่งปลูกสร้างนั้น จะเป็นการปรามผู้ที่จะคิดบุกรุกทำลายป่าได้อย่างดียิ่ง