"ชลบุรี" ติดโควิด 335 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่พักแรงงาน ติดเชื้อแล้ว 10 คน

วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 07:01 น.
"ชลบุรี" ติดโควิด 335 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่พักแรงงาน ติดเชื้อแล้ว 10 คน
ชลบุรี - รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันนี้ 335 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว-ที่ทำงาน พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่พักแรงงาน เจอติดเชื้อแล้ว 10 ราย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน335ราย ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 18 ราย (ระลอกใหม่ 1 ม.ค. 65 )

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 630 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 170 ราย 2. CLUSTER ที่พักแรงงาน บริษัท ชัยพัฒน์พัทยาก่อสร้าง จำกัด อ.บางละมุง 10 ราย สะสม 10 ราย 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย 4. บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย (กทม. 2 ราย,จันทบุรี 1 ราย,สุราษฎร์ธานี 1 ราย,สมุทรปราการ 1 ราย 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 96 ราย,สถานที่ทำงาน 41 ราย,บุคคลใกล้ชิด 12 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย) 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 17 ราย 9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 113 ราย

ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,844,925 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,093 คน ปอดอักเสบ 27 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 95,578 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 388,570 คน รวม 484,148 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 322 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,868 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 64 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (มีประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็ม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ