แม่น้ำโขงวิกฤตแล้งแห้งเห็นสันดอนทราย

วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 13:01 น.
แม่น้ำโขงวิกฤตแล้งแห้งเห็นสันดอนทราย
นครพนม-น้ำโขงแห้งเร็ว ลดต่ำสุด รอบ 50 ปี สันดอนทรายโผล่เป็นพื้นที่กว้าง ทหารเร่งส่งน้ำดื่มแจกชาวบ้าน

ที่จ.นครพนม สถานการณ์น้ำโขงลดระดับลงต่ำสุดเฉลี่ยลง1เมตร ถือว่าต่ำสุดในรอบ50ปี เมื่เปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน บางจุดในหลายอำเภอที่ติดกับริมน้ำโขงเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1-2 กิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนในการสัญจรเรือ

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน ที่เชื่อมกับน้ำโขง ปริมาณน้ำเก็บกักน้อย เหลือประมาณ แค่ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ

หลายพื้นที่ ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง รวมถึงน้ำใต้ดินแห้งขอดไม่สามารถใช้ระบบปนระปาได้ สร้างความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพค.22 นำรถยนต์โมบายผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกไปตั้งจุดบริการแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา นำร่อง พื้นที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 50 ล้านบาท ลงพื้นที่วางแผนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักร ดำเนินการพัฒนาวางแผน ขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยที่ตื้นเขิน ไว้เก็บกักน้ำช่วยเหลือป้องกันผลกระทบภัยแล้งในระยะยาว ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี โดยจะลงพื้นที่ต่อเนื่องไปยังพื้นที่เป้าหมาย ตลอดช่วงภัยแล้ง