คลองชลประทานน้ำแห้งไม่พอทำนาหวั่นข้าวยืนต้นตาย

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 14:01 น.
คลองชลประทานน้ำแห้งไม่พอทำนาหวั่นข้าวยืนต้นตาย
นครสวรรค์-คลองชลประทานแห้งขอด น้ำไม่พอปลูกข้าวหวั่นยืนต้นตาย ชาวนาต้องซื้อน้ำทำนาไร่ละ500บาท

ที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรหลายรายต้องตั้งเครื่องพร้อมสูบน้ำจากคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองชลประทานใส่นาข้าว หลังพื้นที่นาเริ่มขาดแคลนน้ำเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

นายมังกร แหลมเฉียบ ชาวนาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาน้ำในคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองชลประทานรับน้ำจากแม่น้ำปิง จากอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำเหลือน้อยไม่เพียงพอและไม่สามารถสูบขึ้นไปใช้ทำนาได้

ล่าสุดชาวบ้านหลายหมู่บ้านริมคลองชลประทานได้ลงขันนำเงินไปซื้อน้ำจากเหมืองไฟฟ้า เข้ามาเก็บในคลอง ก่อนที่จะสูบใส่นาข้าวเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ชาวนาแต่ละรายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำจำนวนไร่ละ 500 บาท จึงจะสามารถสูบน้ำใส่นาข้าวได้ โดยชาวนาต่างบอกว่า วิธีนี้ถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตแต่ก็ต้องยอม เนื่องจากหากไม่ทำข้าวก็จะยืนต้นตายแล้งในที่สุด.