น้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์ต้องปรับแผนการระบาย

วันที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 13:44 น.
น้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์ต้องปรับแผนการระบาย
ขอนแก่น-ด่วน ! เขื่อนอุบลรัตน์ น้ำเก็บกักทะลุ 111% ต้องปรับการระบายน้ำจาก 25 ล้าน ลบ.ม./วันเป็น 35 ล้าน ลบ.ม./วัน ผู้ว่าฯหวั่นคันดินโนนสังทรุดตัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2564 คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่นเสนอขอปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สรุปรายงานสถานการณ์น้ำเก็บกักในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้ ประมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่ 2,698 ล้าน ลบ.ม. หรือ 111% ของความจุอ่างโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่วันละ 99.82 ล้าน ลบ.ม. โดยมีการระบายน้ำออกอย่ที่วันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยพบว่าขณะนี้มีระดับน้ำปัจจุบัน +182.66 ม.รทก. เกินระดับกักเก็บปกติ ไป 66 ซม. หรือมีปริมาณน้ำ 2,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น111% ของความจุอ่าง มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 99.82 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 25 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มี ปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักปกติ 267 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กฟผ.และคณะทำงานได้มีการจำลองสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในกรณีต่างๆ โดยสรุปได้ว่าหากมีการระบายน้ำวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ระดับน้ำจะเกิน +183.50 ม.รทก. จะส่งผลกระทบต่อคันดินโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จึงควรปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มขึ้น เป็นอย่างน้อย 35 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

" เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของคันดินโนนสัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่ อ.โนนสัง และชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำด้วยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงสัปดาห์หน้า 28-30 ต.ค.64 ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำ จากการเฝ้าติดตามพายุที่จะเข้ามาอีกระลอก ซึ่งหากคงปริมาณการระบายน้ำวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. จะมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะไหลล้นข้ามคันดินโนนสัง อย่างแน่นอน จึงมีมติในการปรับการระบายน้ำจากวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. เป็น 35 ล้าน ลบ.ม. โดยกำหนดแผนการระบายน้ำเริ่มตั้งแต่วันนี้ปรับขึ้นเป็น 28 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 24 ต.ค.เป็น 31 ล้าน ลบ.ม. และ วันที่ 25 ต.ค.เป็น 35 ล้าน ลบ.ม.และหากพบว่า พายุที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.จะส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่รับน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่ม ก็อาจจะต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้นำเสนอแผนการดำเนินงานมาในขณะนี้"

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมการรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาในพืน้ที่ ทั้งจากแม่น้ำชี ตามการระบายน้ำจาก จ.ชัยภูมิ และมวลน้ำหลากจากปริมาณน้ำฝนที่เกิดพายุนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าพื้นที่ตามลำน้ำชีรอยต่อ จ.ชัยภุมิ ผ่านโคกโพธิ์ไชย มาจนถึง เขต อ.เมือง ระดับน้ำจะลดลงและพื้นที่ลุ่มน้ำพรม-เชิญ มาตามแม่น้ำพอง

ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเร่งเสริมแนวคันดิน รวมไปถึงการเร่งอพยพประชาชนมาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และการเตรียมการขนของขึ้นสู่ที่สูง ตามแนวแม่น้ำพองและตามแนวเส้นทางน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะทำงานร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ปภ.,กรมชลประทานและ หน่วยงานท้องถิ่นในระดับพื้นที่ จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณืน้ำและระดับน้ำในเขตลุ่มน้ำพรม-เชิญและแม่น้ำพองในระยะนี้อย่างใกล้ชิดและตลอดทั้ง 24 ชม. ขณะที่การระบายน้ำของแม่น้ำชีจากการเพิ่มการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำทำให้มวลน้ำในแม่น้ำชีในเขต จ.ขอนแก่น ไหลได้อย่างคล่องตัวและลดระดับแล้วในหลายพื้นที่