ครูขอนแก่นสุดทนบุกพบผู้ว่าฯทวงวัคซีนโควิดไม่มาตามสัญญา

วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 16:55 น.
ครูขอนแก่นสุดทนบุกพบผู้ว่าฯทวงวัคซีนโควิดไม่มาตามสัญญา
ขอนแก่น-คุณครูรวมตัวบุกศาลากลางทวงวัคซีนโควิดจากผู้ว่าฯ หลังจากไม่ได้รับจัดสรรให้ตามสัญญา ทำให้หมดความมั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากสัปดาห์หน้าต้องเปิดเรียนทุกระดับชั้น 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น ได้มีคณะครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมารวมตัวกันเพื่อขอพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อทวงถามความชัดเจนจากการที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถึงร้อยละ 10 ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 70 แต่ผวจ.ขอนแก่น ติดภารกิจ คณะครูทั้งหมดจึงเข้าพบนายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะคณะทำงานด้านการบริหารวัคซีนและควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เข้าร่วมพูดคุยและรับเรื่องแทน

นางธนิดา ท้าวนาง แกนนำครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า คณะครูทั้งโรงเรียนรวมกว่า 200 คนได้ลงทะเบียนในนามขององค์กรเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายที่จังหวัดกำหนด แต่เรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งเปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีใครได้รับการฉีดวัคซีนเลย แต่ละคนก็ต้อหาทางออกกันเองด้วยการลงทะเบียนช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ก็มีน้อยมากที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว จนกะทั่งเปิดภาคเรียนมาแล้ว 1 สัปดาห์ ซึ่งยอมรับว่ามาตรการควบคุมและป้องกันของทางโรงเรียนเป็นไปอย่างเข้มงวด มีการสลับวันกันเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

“เมื่อเปิดภาคเรียนมาแล้วและโรงเรียนได้ทวงถามถึงการฉีดวัคซีน คณะครูโรงเรียนของเราทุกคนน่ารัก ทำตามที่รัฐบาลและหน่วยงานกำหนดทุกอย่าง จนกระทั่งเรื่องเงียบไปก็มีการทวงถามและสอบถามโดยผู้บริหารโรงเรียนได้ติดตามเรื่องมาตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ได้รับแจ้งว่า ครู 20 คนให้ไปฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.ศรีนครินทร์ จึงตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่ทวงถามเรื่องก็คงเงียบ การจัดสรรก็ได้เพียงไม่ถึงร้อยละ 10 และยังคงไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าครูท่านอื่นๆจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง วันนี้มีเด็กๆมาเรียนรวมทั้งบุคลากรทาการศึกษาที่มาทำงานที่โรงเรียนอยู่วันละประมาณเกือบ 3,000 คน แต่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าที่จะต้องเปิดเรียนทั้งระบบ ก็จะมีคนไม่น้อยกว่า 5,000 คน มารวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนของเรา งคณะครูก็มีความกังวลว่าจะเกิดคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น ”นางธนิดา กล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่าทุกคนทำงานกันอย่างหนัก แต่ความกลัวเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก ประกอบกับความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มี หากจะให้คณะครู ลงทะเบียนในนามองค์กรที่รอรับการจัดสรรวัคซีนไปดำเนินการในทางอื่น ทั้งการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ผ่านขอนแก่นพร้อม หรือผ่าน อสม. ก็ขอให้แจ้งมาอย่างชัดเจน เพราะทุกคนปฎิบัติตามนโยบายของหน่วยงานอยู่อย่างเคร่งครัด ดังนั้นการออกมาทวงถามไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงขอความชัดเจนและให้จังหวัดรวมไปถึงผู้ที่รับผิดชอบวัคซีนได้ให้ความสำคัญกับคณะครู และบุคลากรการศึกษาที่จะต้องอยู่กับบุตรหลานของทุกท่านวันละหลายพันคน