ผอ.รพ.สทิงพระแจงแบ่งวัคซีนโควิดฉีดแค่ทดลองไม่ได้ดำเนินการจริง

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 19:47 น.
ผอ.รพ.สทิงพระแจงแบ่งวัคซีนโควิดฉีดแค่ทดลองไม่ได้ดำเนินการจริง
สงขลา-ต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด! ผอ.รพ.สทิงพระแจงปมแบ่งวัคซีนโควิด1ขวด13โดสใช้เข็มอินซูลินแค่ทดลองไม่ได้ดำเนินการจริง

นพ.นครินทร์ ฉินตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีใช้เข็มฉีดยาอินซูลิน ดูดแบ่งวัคซีนโควิด-19ได้ 13 โดสว่า เป็นการทดลองของตนเอง ใช้เข็มฉีดยาอินซูลินแบบถอดปลายเข็มไม่ได้เบอร์ 27 ทดลองใช้น้ำเติมเข้าไปในขวดวัคซีนที่ใช้หมดแล้วในปริมาณ 6.5 ซีซี ปรากฏว่าสามารถแบ่งน้ำในขวดได้ทั้งหมด 13 โดส จึงคิดว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ใช้เข็มอินซูลินชนิดนี้ดูดแบ่งวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าให้ได้จำนวนโดสสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้วัคซีนมากขึ้น แต่มีเจ้าหน้าที่บางท่านไม่เห็นด้วย เพราะเข็มอินซูลินชนิดนี้มีปลายเข็มยาวแค่ครึ่งนิ้ว เวลาฉีดจะทำให้ไม่ถึงบริเวณชั้นกล้ามเนื้อของต้นแขน คิดว่าทำได้ตอนจะฉีดยาโดยเข็มอินซูลินชนิดนี้ ขอให้กดปลายเข็มลงไปในชั้นกล้ามเนื้ออีกครึ่งนิ้ว ก็สามารถถึงชั้นกล้ามเนื้อได้ จึงนำเสนอความคิดนี้ต่อผู้บริหารจังหวัดสงขลา แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการเห็นชอบจึงไม่ได้ดำเนินการ

"ต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด" นพ.นครินทร์ ระบุ

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา แถลงว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับเป็นการทดลองโดยใช้น้ำเปล่า ทดลองทำในขวดยาเท่านั้น ยืนยันจังหวัดสงขลามีข้อสั่งการไม่ให้ฉีดและยังไม่มีการฉีด ในลักษณะดังกล่าวให้กับประชาชนแต่อย่างใดโดยที่ประชุมระดับจังหวัดได้มีการสั่งห้ามไม่ให้ฉีดด้วยวิธีการดังกล่าว

ที่สำคัญวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนในจังหวัดสงขลานั้นมีอย่างเพียงพอ ทั้งแอสตร้าเซเนก้า และ ซิโนแวค ดังนั้นจึงสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทุกอย่าง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย การทำงานในกรณีอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจทุกฝ่ายและต้องยอมรับความเป็นวิชาชีพของแต่ละฝ่ายถ้ามีผลสรุปว่าไม่สามารถทำได้ก็ต้องไม่ทำ โดยส่วนตัวประกาศชัดเจน วัคซีนที่สงขลาฉีด 10 โดสต่อ 1 ขวด

นอกจากนั้นวัคซีนที่จังหวัดสงขลาได้รับเกินกว่าจำนวนของประชาชนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมทั้งเดือนมิถุนายน มีจำนวน 52,000 วัคซีนมีเพียงพอทั้งเดือน ไม่มีการเลื่อนนัดประชาชนอย่างแน่นอน ทั้งยังสามารถบริหารจัดการเพิ่มได้อีก บุคลากรทางการแพทย์และอสม.บางส่วนด้วย.